Author Index

Used Dutch Books / Tweede Hands Boeken

Op volgorde van Auteur A-G

Auteur H-R

Auteur S-Z

 

Please use CTRL-F to search

 

- LEERREDENEN 30 - 65 - - CAD$ 10.00

 

A KEMPIS, THOMAS - NAVOLGING VAN CHRISTUS - - CAD$ 10.00

 

AALDERS, G. CH. - COMMENTAAR OT: EZECHIEL I - - CAD$ 20.00

 

AALDERS, G. CH. - COMMENTAAR OT: EZECHIEL II - - CAD$ 20.00

 

AALDERS, G. CH. - COMMENTAAR OT: PREDIKER - - CAD$ 20.00

 

AALDERS, G. CH. - KORTE VERKLARING - DANIEL - - CAD$ 10.00

 

AALDERS, G. CH. - KORTE VERKLARING - ESTHER - - CAD$ 10.00

 

AALDERS, G. CH. - KORTE VERKLARING - GENESIS VOL. 1 - - CAD$ 10.00

 

AALDERS, G. CH. - KORTE VERKLARING - GENESIS VOL. 2 - - CAD$ 10.00

 

AALDERS, G. CH. - KORTE VERKLARING - GENESIS VOL. 3 - - CAD$ 10.00

 

AALDERS, G. CH. - KORTE VERKLARING - HOOGLIED - - CAD$ 10.00

 

AALDERS, G. CH. - KORTE VERKLARING - JEREMIA DEEL 1 - - CAD$ 10.00

 

AALDERS, G. CH. - KORTE VERKLARING - JEREMIA DEEL 2 - - CAD$ 10.00

 

AALDERS, G. CH. - KORTE VERKLARING - KLAAGLIEDEREN - - CAD$ 10.00

 

AALDERS, G. CH. - KORTE VERKLARING - PREDIKER - - CAD$ 10.00

 

AKKERMAN / SMITS - ALBERTUS ZIJLSTRA, LEVEN EN ARBEID - - CAD$ 10.00

 

ALGRA, H. - WONDER VAN DE 19DE EEUW - - CAD$ 14.00

 

ANEMA, SEERP - IN 'S LEVENS OPGANG - GOEDE BOEKEN - R&T00746 - CAD$ 30.00

 

ARNOLDUS, HENRI - PIETJE PUK GAAT VISSEN - R&T01452 - CAD$ 30.00

 

ARNOLDUS, HENRI - PIETJE PUK WEET RAAD - R&T01444 - CAD$ 15.00

 

ARNTZEN, M.J. - OOTMOED OF HOOGMOED - - CAD$ 12.00

 

ASBJORNSE EN MOE - NOORSE VOLKS SPROOKJES - - CAD$ 18.00

 

AUGUSTINUS/SIZOO - AUGUSTINUS OVER HET CREDO - R&T00089 - CAD$ 30.00

 

AUGUSTINUS/SIZOO - AUGUSTINUS' BELIJDENISSEN (SIZOO) - - CAD$ 16.00

 

AULEN, GUSTAV - ONS ALGEMEEN CHRISTELIJK GELOOF - - CAD$ 16.00

 

BAAS, N. - STOTEN OP DE RAMSHOORN - R&T01827 - CAD$ 30.00

 

BAAS, N./VAN GURP, P - SPREKEN OVER JE HEILAND - R&T01023 - CAD$ 45.00

 

BAKKER, F.L. - GESCHIEDENIS DER GODSOPENBARING OT - - CAD$ 25.00

 

BAKKER, NIEK - FAIROGLEN 3 - TOEKOMST VOOR FAIROGL - 9061354099 - CAD$ 17.95

 

BAKKER-HUIZINGA, WIL - BABOESJKA BLIJFT IN IVANOVKA - R&T00889 - CAD$ 30.00

 

BALKENENDE, W.P. - EEN VREEMDE KERST - BALKENENDE - - CAD$ 9.00

 

BANYOLAK, JEAN - BETER DAN WIJN - R&T00810 - CAD$ 30.00

 

BARKEY WOLF, A.G. - SCHAT EN PAREL - BARKEY WOLF, A.G. - - CAD$ 10.00

 

BAVINCK, H. - BILDERDIJK ALS DENKER EN DICHTER - - CAD$ 13.00

 

BAVINCK, H. - HANDLEIDING / CHRISTELIJKEN GODSDIE - - CAD$ 10.00

 

BAVINCK, H. - OFFERANDE DES LOFS - OVER AVONDMAAL - - CAD$ 15.00

 

BAVINCK, H. - OPVOEDING DER RIJPERE JEUGD - - CAD$ 10.00

 

BAVINCK, H. - PAEDAGOGISCHE BEGINSELEN - - CAD$ 45.00

 

BAVINCK, H.B. - MAGNALIA DEI - BAVINCK - - CAD$ 30.00

 

BAVINCK, J.H. - BIJBEL: BOEK DER ONTMOETINGEN - - CAD$ 12.00

 

BAVINCK, J.H. - GESCHIEDENIS DER GODSOPENBARING NT - - CAD$ 25.00

 

BAVINCK, J.H. - MENSCH EN ZIJN WERELD - R&T01805 - CAD$ 45.00

 

BAVINCK, J.H. - RAADSEL VAN ONS LEVEN - - CAD$ 6.00

 

BAVINCK, J.H. - ZENDING IN EEN WERELD IN NOOD - R&T00869 - CAD$ 45.00

 

BAVINCK/BERENDS/KUIJ - LICHT VOOR MIJN PAD - R&T01033 - CAD$ 45.00

 

BAVINCK/DOUMA/WIELEN - ONS ALLER MOEDER - KWESTIE-GEELKERK - - CAD$ 10.00

 

BAVINCK/PRINS/BRILLE - HEILIGE GEEST - - CAD$ 10.00

 

BEEKMAN, WIM - ONRUST IN HET RIETLAND - R&T01468 - CAD$ 30.00

 

BEERENS J.F. - HERKOMST VAN DEN BIJBEL - - CAD$ 12.00

 

BEETS, HENRY - ABRAHAM LINCOLN ZIJN TIJD EN LEVEN - R&T02411 - CAD$ 45.00

 

BEETS, HENRY - CHR. GEREF. KERK ZESTIG JAAR - - CAD$ 30.00

 

BEETS, HENRY - GEDENKBOEK 50 JAAR CHR. GEREF. KERK - 1857-1907 - CAD$ 15.00

 

BEETS, HENRY - HET LEVEN VAN PRES. WM. McKINLEY - - CAD$ 9.00

 

BEETS, HENRY - TRIUMFEN VAN HET KRUIS - R&T00979 - CAD$ 30.00

 

BEETS, NICOLAAS - DICHTWERKEN - - CAD$ 15.00

 

BEETS, NICOLAAS - GEDICHTEN VAN NICOLAAS BEETS - R&T01124 - CAD$ 45.00

 

BENSER, WALTHER - WIJ FOTOGRAFEREN IN KLEUR - - CAD$ 10.00

 

BERGWERFF / DE VRIES - RECHTE LIJNEN TREKKEN - USED - 000 -USED - CAD$ 14.00

 

BERKELBACH VAN DER S - HEDENDAAGSCHE ADVENTISTISCHE STROOM - - CAD$ 10.00

 

BERKHOF, L. - CHRISTENDOM EN LEVEN - R&T00820 - CAD$ 30.00

 

BERKHOFF, A.M. - CHRISTUSREGEERING - DUIZENJAAR RIJK - - CAD$ 10.00

 

BERKOUWER, G.C. - CONFLICT MET ROME - - CAD$ 15.00

 

BERKOUWER, G.C. - DOGMATISCHE STUDIEN: ALGEMENE OPENB - - CAD$ 12.00

 

BERKOUWER, G.C. - DOGMATISCHE STUDIEN: GELOOF/HEILIGI - - CAD$ 12.00

 

BERKOUWER, G.C. - DOGMATISCHE STUDIEN: GELOOF/RECHTVA - - CAD$ 12.00

 

BERKOUWER, G.C. - DOGMATISCHE STUDIEN: GELOOF/VOLHARD - - CAD$ 12.00

 

BERKOUWER, G.C. - DOGMATISCHE STUDIEN: HEIL.SCHRIF 2D - TWEE DELEN - CAD$ 22.00

 

BERKOUWER, G.C. - DOGMATISCHE STUDIEN: MENS/BEELD/GOD - - CAD$ 15.00

 

BERKOUWER, G.C. - DOGMATISCHE STUDIEN: PERSOON/CHRIST - - CAD$ 15.00

 

BERKOUWER, G.C. - DOGMATISCHE STUDIEN: SACRAMENTEN - - CAD$ 15.00

 

BERKOUWER, G.C. - DOGMATISCHE STUDIEN: VERKIEZING GOD - - CAD$ 15.00

 

BERKOUWER, G.C. - DOGMATISCHE STUDIEN: VOORZIENIGHEID - - CAD$ 15.00

 

BERKOUWER, G.C. - DOGMATISCHE STUDIEN: WEDERKOMST 1 - - CAD$ 14.00

 

BERKOUWER, G.C. - DOGMATISCHE STUDIEN: WEDERKOMST/2DE - - CAD$ 25.00

 

BERKOUWER, G.C. - DOGMATISCHE STUDIEN: WERK/CHRISTUS - - CAD$ 15.00

 

BERKOUWER, G.C. - DOGMATISCHE STUDIEN: ZONDE DEEL 1 - - CAD$ 14.00

 

BERKOUWER, G.C. - DOGMATISCHE STUDIEN: ZONDE SET OF 2 - - CAD$ 22.00

 

BERKOUWER, G.C. - KARL BARTH EN DE KINDERDOOP - - CAD$ 8.00

 

BERKOUWER, G.C. - LICHT DER WERELD - JOHANNES - - CAD$ 10.00

 

BERKOUWER, G.C. - STRIJD OM HET ROOMSKATOLIEKE - - CAD$ 18.00

 

BERKOUWER/TOORNVLIET - HET DOGMA DER KERK - - CAD$ 15.00

 

BESSELAAR / DELEMAM - VOORNAAMSTE STUK DER DANKBAARHEID - - CAD$ 10.00

 

BESSELAAR, DELLEMAN - THORA IN DE THORA (2 DELEN) - - CAD$ 12.00

 

BEUKEN, W.H. - BEATRIJS - BEUKEN - - CAD$ 4.00

 

BEUKEN, W.H. - ELCKERLIJC - BEUKEN - - CAD$ 4.00

 

BEZEMER E.A. - TERWILLE VAN HET VOLGENDE GESLACHT - R&T00790 - CAD$ 30.00

 

BIESTERVELD, P. - CORINTHE'S GEMEENTE TEN TIJDE VAN P - - CAD$ 6.00

 

BIESTERVELD, P.B. - VAN BETHANIE NAAR GOLGOTHA - R&T01556 - CAD$ 45.00

 

BIESTERVELD/WIELENGA - VAN GOLGOTHA NAAR JERUZALEM - R&T00997 - CAD$ 45.00

 

BIJL, C. - LEREN GELOVEN, BIJL, C. - 6404 - CAD$ 21.00

 

BLEEKER, C.J. - WAT GELOOFT DE MENSHEID? - - CAD$ 10.00

 

BLEEKER, L.H.K. - JOB - TEKST EN UITLEG - - CAD$ 10.00

 

BLINK, H. - ZUID-AFRIKAANSE REPUBLIEK EN BEWONE - R&T00205 - CAD$ 30.00

 

BLOK, M.J.C. - BELEDEN BELOFTEN - - CAD$ 16.00

 

BODDAERT, MARIE - STURMFELS - - CAD$ 12.00

 

BOELKENS, TOTO - ZIJN EERSTE ZEEREIS - R&T00780 - CAD$ 30.00

 

BOERSMA, O. - VERLANGEN NAAR GODS WONINGEN -PS.84 - - CAD$ 10.00

 

BOLLAND, A.A.W. - RONDOM DE OPEN BRIEF - R&T01803 - CAD$ 30.00

 

BOOTSMA, JS. - IK HEB LIEF - - CAD$ 10.00

 

BOOY, THIJS - KERK EN JEUGD - R&T01026 - CAD$ 45.00

 

BOOY, THIJS - KERK EN JEUGD - R&T02405 - CAD$ 30.00

 

BOS, C.G. - GELOVEN EN BELIJDEN 1, BOS, C.G. - 9060155300 - CAD$ 8.00

 

BOS, C.G. - GELOVEN EN BELIJDEN 2, BOS - USED - - CAD$ 8.00

 

BOS, F.L. - ORDE DER KERK, DE - - CAD$ 10.00

 

BOSBOOM-TOUSSAINT, A - DELFTSCHE WONDERDOKTER (VOL. 1) - - CAD$ 9.00

 

BOSBOOM-TOUSSAINT, A - DELFTSCHE WONDERDOKTER -BOTH VOL - 2 IN 1 - CAD$ 18.00

 

BOSBOOM-TOUSSAINT, A - DELFTSCHE WONDERDOKTER, 2 DELEN - R&T00676 - CAD$ 45.00

 

BOSBOOM-TOUSSAINT, A - GIDEON FLORENSZ 2 DELEN - R&T00675 - CAD$ 45.00

 

BOSBOOM-TOUSSAINT, A - LEYCESTER IN NEDERLAND - R&T01050 - CAD$ 30.00

 

BOSBOOM-TOUSSAINT, A - LEYCESTER IN NEDERLAND DEEL 2 - R&T00677 - CAD$ 15.00

 

BOSCH, J. - UIT DE EEUW DER AFSCHEIDING:FIGUREN - - CAD$ 12.00

 

BOSMA, M.J. - ONDERWIJZING IN DE GEREF. GELOOFSLE - R&T00981 - CAD$ 8.00

 

BOTH, H.L. E.A. - JEZUS CHRISTUS EN HET MENSCHENLEVEN - R&T01052 - CAD$ 45.00

 

BOUMA, C. - BELIJDENIS EN DAARNA - R&T02355 - CAD$ 30.00

 

BOUMA, C. - GEEN ALGEMEENE VERZOENING - - CAD$ 10.00

 

BOUMA, C. - KORTE VERKLARING - 1&2TIM/TITUS/FIL - - CAD$ 10.00

 

BOUMA, C. - KORTE VERKLARING - JOHANNES 1&2 - - CAD$ 10.00

 

BOUMA, C. - KORTE VERKLARING - JOHANNES VOL. 1 - - CAD$ 10.00

 

BOUMA, C. - KORTE VERKLARING - JOHANNES VOL. 2 - - CAD$ 10.00

 

BOUMA, C. - TIMOTHEUS & TITUS - KOMMENTAAR /NT - - CAD$ 25.00

 

BOUMA, H. - KERKORDE (IN RINGBAND COMPLEET), BO - 8253 - CAD$ 20.00

 

BOUMA, H. - KERKORDE, REGEL VOOR VREDE IN KERK - - CAD$ 6.00

 

BOUWMAN, H. - AMBT DER DIAKENEN - - CAD$ 10.00

 

BOWEN, MARJORIE - GEORGE WASHINGTON - MARJORIE BOWEN - - CAD$ 40.00

 

BRAND, BILLY - TERREUR IN SAN PABLO - R&T01459 - CAD$ 30.00

 

BRANDI, KARL - KEIZER KAREL V - - CAD$ 18.00

 

BREMMER, R.H. - VISIOENEN OP PATMOS - - CAD$ 9.00

 

BRILLENBURG WURTH, G - ANTITHESE IN DEZE TIJD - R&T00825 - CAD$ 45.00

 

BRILLENBURG WURTH, G - CHRISTELIJK LEVEN - - CAD$ 10.00

 

BRILLENBURG WURTH, G - CHRISTELIJK LEVEN IN HUWELIJK GEZIN - R&T01125 - CAD$ 20.00

 

BRILLENBURG WURTH, G - CHRISTELIJK LEVEN IN MAATSCHAPPIJ - - CAD$ 12.00

 

BRILLENBURG WURTH, G - CHRISTELIJKE VRIJHEID - R&T00824 - CAD$ 45.00

 

BRILLENBURG WURTH, G - EVANGELIE IN EEN ONTKERSTENDE WEREL - - CAD$ 10.00

 

BRILLENBURG WURTH, G - GESTALTEN DER LIEFDE - R&T00908 - CAD$ 45.00

 

BRILLENBURG WURTH, G - SCHULD EN STRAF - - CAD$ 8.00

 

BRONKHORST, A.J. - KARL BARTH: EEN LEVENSBEELD - - CAD$ 10.00

 

BROUWER, P. - VAN VRIENDINNEN, VRINDEN, EN VEEL V - - CAD$ 12.00

 

BRUIJN, COR - SIL DE STRANDJUTTER - - CAD$ 20.00

 

BRUIJN, COR - SIMON EN JOHANNES - BRUIJN, COR - - CAD$ 12.00

 

BRUSSAARD, JOH. C. - WAPENRUSTING GODS - - CAD$ 10.00

 

BRUYN, COR - HEERT, MIJN ZOON, WAAR BEN JE? - R&T00669 - CAD$ 45.00

 

BRUYN, COR - WENDELMOET - R&T00670 - CAD$ 15.00

 

BRUYN-OUWEHAND, MIA - HET STENEN HART - R&T00778 - CAD$ 12.00

 

BUFFINGA, N./STAM, J - IN DE SCHUILPLAATS DES ALLERHOOGSTE - R&T01002 - CAD$ 45.00

 

BUYS, HANS BRANDTS - JOHANN SEBASTIAN BACH - COMPONIST - - CAD$ 10.00

 

BUYTENDACH, F.W. - ASPEKTE VAN DIE VORM (AFRIKAANS) - - CAD$ 12.00

 

CALVIJN / SIZOO - JOHANNES CALVIJN INSTITUTIE 3 DELEN - - CAD$ 35.00

 

CALVIJN / SIZOO - JOHANNES CALVIJN INSTITUTIE DEEL 1 - - CAD$ 16.00

 

CALVIJN / SIZOO - JOHANNES CALVIJN INSTITUTIE DEEL 2 - - CAD$ 16.00

 

CALVIJN / SIZOO - JOHANNES CALVIJN INSTITUTIE DEEL 3 - - CAD$ 16.00

 

CALVIJN / WIELENGA - INSTITUTIE (CALVIJN) - VERKORT - - CAD$ 8.00

 

CALVIJN, JOHANNES - JOHANNES CALVIJN: EFEZ/FILI/COLO - - CAD$ 25.00

 

CALVIJN, JOHANNES - JOHANNES CALVIJN: HANDELINGEN 2DEEL - - CAD$ 20.00

 

CALVIJN, JOHANNES - JOHANNES CALVIJN: ROMEINEN - - CAD$ 25.00

 

CAPELLE, M.C. - MOSLEMS ALS BUREN - - CAD$ 20.00

 

CARLA - SCHOOLVRIENDINNEN - CARLA - - CAD$ 12.00

 

CARNEGIE, DALE - VLOT SPREKEN EN MENSEN BEINVLOEDERN - - CAD$ 16.00

 

CAVIER, JOHAN - VRIENDEN VAN VROEGER - - CAD$ 15.00

 

CHAMBON, JOSEPH - GESCHIEDENIS ENER MARTELAARSKERK - - CAD$ 18.00

 

CHARPENTIER, PETER - PRISMA FOTOBOEK - CHARPENTIER - - CAD$ 12.00

 

CHR.GEREF.KERK.AMERI - VAN DE ONZEN - R&T01796 - CAD$ 10.00

 

CNOSSEN, T. - EMIGRATIE - WAAROM & WAARHEEN? - - CAD$ 10.00

 

COLLINS/LAPIERRE - O JERUZALEM - R&T00479 - CAD$ 30.00

 

CONRADI, L.R. - DIENST DER GOEDE ENGELEN - STAN - - CAD$ 10.00

 

COSTERUS, FLORENTIUS - GEEST. MENS IN BEGIN,VOORTGANG,EIND - R&T01100 - CAD$ 45.00

 

CREUTZBERG, L.H.F.& - NISSEN'S BIJBELSE GESCHIEDENIS - R&T00986 - CAD$ 30.00

 

CUYPERS, JULES - EDVARD GRIEG - COMPONIST - - CAD$ 10.00

 

DA COSTA - DICHTWERKEN - R&T01012 - CAD$ 45.00

 

DACHSEL, K. AUG - BIJBEL MET AANTEKENINGEN 1 GEN-DEUT - - CAD$ 30.00

 

DACHSEL, K. AUG - BIJBEL MET AANTEKENINGEN 2 JOZ-2KON - - CAD$ 30.00

 

DACHSEL, K. AUG - BIJBEL MET AANTEKENINGEN 3 KRO-HOOG - - CAD$ 30.00

 

DACHSEL, K. AUG. - VERKLARING OP MATTHEUS - - CAD$ 12.00

 

DAM, R.J. - STOA EN LITTERATUUR IN LICHT/SCHRIF - - CAD$ 12.00

 

DAM/HOLWERDA/VEENHOF - RONDOM 1905 - - CAD$ 12.00

 

DANHOF / HOEKSEMA - VAN ZONDE EN GENADE - - CAD$ 20.00

 

DANHOF, H./HOEKZEMA, - LANGS ZUIVERE BANEN - R&T00937 - CAD$ 30.00

 

DE BOER, E.A. - ABSALOM, MIJN ZOON, MIJN ZOON!, DE - - CAD$ 12.00

 

DE BOER, R.TH. - ISRAEL NIET TE VERGETEN - - CAD$ 12.00

 

DE BONDT, A. - GELOOF EN GEBED - R&T02354 - CAD$ 30.00

 

DE BONDT, A. - SATAN, DE - - CAD$ 25.00

 

DE BRUIN, JAN - SCHIPPER VAN DE DANKBAARHEID - R&T01451 - CAD$ 30.00

 

DE COSTER, CHARLES - TIJL UILENSPIEGEL - R&T00603 - CAD$ 30.00

 

DE DIETRICH, S. - TERUG TOT DE BIJBEL - R&T01109 - CAD$ 30.00

 

DE GRAAF / BAVINCK - GODS WOORD IN HET STUDENTENLEVEN - - CAD$ 14.00

 

DE GRAAF, S.G. - HOOFDLIJNEN IN DE KERKGESCHIEDENIS - - CAD$ 10.00

 

DE GRAAF, S.G. - PROFEET DEN VOLKEN - PREKEN UIT JER - R&T01838 - CAD$ 45.00

 

DE GRAAF, S.G. - VERBONDGESCHIEDENIS DEEL 1 & 2 - - CAD$ 50.00

 

DE GRAAF, S.G. - VUUR OP DE AARDE! - R&T01874 - CAD$ 45.00

 

DE GRAAF, S.G. - WARE GELOOF, HET (DE GRAAF) - - CAD$ 15.00

 

DE GRAAFF, B.J.W. - JACOBUS TRIGLAND - - CAD$ 10.00

 

DE GRAAFF, BAREND - BELOOF ME MAAR NIETS - R&T01456 - CAD$ 30.00

 

DE GRAAFF, BAREND - DINE SYBESMA - BAREND DE GRAAFF - - CAD$ 18.00

 

DE GRAAFF, BAREND - STANDBEELD - DE GRAAFF - - CAD$ 12.00

 

DE GRAAFF, BAREND - WERKEND WACHT IT - DE GRAAFF - - CAD$ 12.00

 

DE GROOT, JOH. - MAAR DE HEERE DENKT AAN MIJ - - CAD$ 3.00

 

DE HARTOG, JAN - HOLLANDS GLORIE - R&T01636 - CAD$ 45.00

 

DE HEER, JOHANNES - 1000-JARIG RIJK - - CAD$ 5.00

 

DE HEER, JOHANNES - DRIE VERBORGENHEDEN GODS / HUN OPEN - - CAD$ 5.00

 

DE HEER, JOHANNES - VERBORGENHEDEN GODS EN HARE OPENBAR - - CAD$ 10.00

 

DE JONG, HENK - KERKBANK IN, KERKBANK UIT - - CAD$ 8.00

 

DE JONG, IJDMEN PIET - LEER DER VERZOENING/AMERIK. THEOLOG - - CAD$ 10.00

 

DE JONG, Y.P. - KOMENDE CHRISTUS - R&T00989 - CAD$ 30.00

 

DE JONG, Y.P. - KOMENDE CHRISTUS - R&T01031 - CAD$ 20.00

 

DE JONG, Y.P. - MEDEERFGENAMEN VAN CHRISTUS - R&T00853 - CAD$ 20.00

 

DE JONG, Y.P. - MEDEERFGENAMEN VAN CHRISTUS - R&T01101 - CAD$ 20.00

 

DE JONG-DE HAAN, IDS - MAAT EN OVERDAAD - ALCOHOL,GOKKEN,E - - CAD$ 7.00

 

DE LIAGRE BOHI / DEB - JAARBERICHT NO. 11 VAN VOORAZ-EGYPT - - CAD$ 18.00

 

DE MOOR, J.C. - HEMEL GEOPEND - INLEIDING - R&T02400 - CAD$ 45.00

 

DE MOOR, J.C. - HEMEL GEOPEND - OPENBARING/JOHANNES - R&T02399 - CAD$ 45.00

 

DE MOOR, J.C. - MIJN NARDUS - R&T00983 - CAD$ 30.00

 

DE MOOR-RINGNALDA, A - EN HET LEVEN GAAT VERDER - R&T02584 - CAD$ 30.00

 

DE ROVER, P.A. - STRIJDENDE KERK DEEL 1 - - CAD$ 9.00

 

DE ROVER, P.A. - STRIJDENDE KERK DEEL 3 - USED - CAD$ 9.00

 

DE ROVER, P.A. - STRIJDENDE KERK DEEL 5 - USED - CAD$ 10.00

 

DE ROVER, P.A. - WOLKEN EN ZON - DE ROVER - - CAD$ 16.00

 

DE VISSER, J. TH. - HOSEA, DE MAN DES GEESTES - - CAD$ 10.00

 

DE VISSER, J. TH. - MOHAMMED-CHRISTUS - SCHETSEN/OOSTEN - - CAD$ 10.00

 

DE VRIES, ANNE - HILDE - DE VRIES - - CAD$ 16.00

 

DE VRIES, ANNE - REIS DOOR DE NACHT -4-NIEUWE DAG - - CAD$ 5.00

 

DE VRIES, JAN & M.M. - ZES NOVELLEN UIT HET OUDE YSLAND - - CAD$ 12.00

 

DE VRIES, JOHN - LIED VAN GODS SCHEPPING - R&T01807 - CAD$ 45.00

 

DE VRIES, W.G. - ABRAHAM, ISAAK EN JAKOB - R&T00948 - CAD$ 45.00

 

DE VRIES, W.G. - GEREFORMEERDE LEVENSWANDEL - R&T01826 - CAD$ 12.00

 

DE VRIES, W.G. - HUWELIJK IN ERE - DE VRIES - - CAD$ 20.00

 

DE VRIES, W.G. - VAN ADAM TOT ABRAM - R&T00949 - CAD$ 45.00

 

DE VRIES, W.G. - VRIJMAKING IN HET VUUR - - CAD$ 8.00

 

DE WAELE, E. - ANTIEKE GESCHIEDSCHRIJVING - - CAD$ 10.00

 

DE WAL, JOH. - BREKEND EN BOUWEND WOORD - JEREMIA - - CAD$ 8.00

 

DE WOLFF, I - GESCHIEDENIS DER GODSOPENBARING 1 - - CAD$ 14.00

 

DE WOLFF, I. - GESCHIEDENIS DER GODSOPENBARING 2 - - CAD$ 14.00

 

DE WOLFF, I. - KRACHTEN VAN HET KOMENDE KONINKRIJK - - CAD$ 10.00

 

DE ZEEUW, P. - KERSTRAPPORT, HET - DE ZEEUW - - CAD$ 12.00

 

DE ZWAAN, J. - HANDELINGEN DER APOSTELEN - - CAD$ 10.00

 

DEDDENS, D. - CURSUS BIJ KAARSLICHT - - CAD$ 6.00

 

DEDDENS, D. - CURSUS BIJ KAARSLICHT 2 - - CAD$ 6.00

 

DEDDENS, K. - DIENST VAN DE VROUW IN DE KERK - - CAD$ 10.00

 

DEDDENS, K. - DIENT HEM MET VREUGDE I - 9025 - CAD$ 12.00

 

DEDDENS, K. - DIENT HEM MET VREUGDE II - - CAD$ 14.00

 

DEDDENS, K. - MALEACHI'S DIALOGEN - R&T01835 - CAD$ 30.00

 

DEDDENS, K. - VOORTREFFELIJKE TAAK - - CAD$ 6.00

 

DEDDENS, K. - ZACHARIA'S VISIOENEN - - CAD$ 15.00

 

DEDDENS, K. - ZEFANJA'S PROFETIEEN - - CAD$ 12.00

 

DEDDENS, K./VELDSTRA - WAARUIT WEET GIJ DAT? - R&T00895 - CAD$ 30.00

 

DEKKER, T. - WIE EEN OOR HEEFT . . . - - CAD$ 6.00

 

DELLEMAN, TH. - HUWELIJKS-VRAAGSTUK IN 1 COR. VII - - CAD$ 10.00

 

DEN HARTOGH, G.M. - TUCHT OVER DOOPLEDEN - - CAD$ 8.00

 

DEN HERTOG, M.M. - VREUGDEOLIE VOOR TREURIGHEID - - CAD$ 10.00

 

DEN OTTER, W. - HARMONIE TUSSEN BIJBEL EN NATUUR - - CAD$ 10.00

 

DEN OUDEN-HILLE, MIE - MENSEN RONDOM ONS - R&T00886 - CAD$ 30.00

 

DIJK / VAN 'T VEER - GIJ EN UW HUIS - VERLOVING,HUW.,GEZ - - CAD$ 3.00

 

DIJK, K. - CATECHISMUSPREEK IN HAAR VERSCHEIDE - - CAD$ 20.00

 

DIJK, K. - DIENST AAN DE KERKJEUGD - - CAD$ 10.00

 

DIJK, K. - DIENST DER PREDIKING - - CAD$ 25.00

 

DIJK, K. - EINDE DER EEUWEN - - CAD$ 14.00

 

DIJK, K. - HANDBOEK VOOR DE OUDERLING - - CAD$ 12.00

 

DIJK, K. - OM 'T EEUWIG WELBEHAGEN - - CAD$ 25.00

 

DIJK, K. - PROFETISCHE WOORD - - CAD$ 25.00

 

DIJK, K. - TUSSEN STERVEN EN OPSTANDING - - CAD$ 10.00

 

DIJK, K. - VOORZIENIGHEID GODS - - CAD$ 25.00

 

DOEKES, L. - EEN HEILIGE NATIE - R&T00907 - CAD$ 45.00

 

DONNER J.H. (VOORWRD - GESCHIEDENIS DER CHRISTELIJKE KERK - - CAD$ 18.00

 

DOOYEWEERD, H. - WIJSBEGEERTE DER WETSIDEE 3 DELEN - - CAD$ 35.00

 

DOSE, JOHANNES - VRIENDIN VAN DOCTOR LUTHER, DE - - CAD$ 18.00

 

DOULIEZ, PAUL - CLAUDE DEBUSSY - COMPONIST - - CAD$ 10.00

 

DOULIEZ, PAUL - PETER BENOIT - COMPONIST - - CAD$ 10.00

 

DOUMA, J. - ALGEMENE GENADE, DOUMA, J. - 745-6 - CAD$ 26.00

 

DOUMA, J. - CHRISTELIJKE ETHIEK - CAPITA SEL. 1 - - CAD$ 12.00

 

DOUMA, J. - EUTHANASIE - - CAD$ 7.00

 

DOUMA, J. - GEWAPENDE VREDE - - CAD$ 10.00

 

DOUMA, J. - NACHTGEZICHTEN VAN ZACHARIA - - CAD$ 45.00

 

DOUMA, TRIMP, VELING - K.SCHILDER ASPECTEN VAN ZIJN WERK, - - CAD$ 40.00

 

DOUMERGUE, E. - GEREFORMEERDE VROOMHEID VOL/CALVIJN - - CAD$ 10.00

 

DREES SR., WILLEM - NEDERLANDSE PARLEMENT VROEGER EN NU - - CAD$ 12.00

 

DREYFUS, A. - VIJF JAREN VAN MIJN LEVEN - R&T00887 - CAD$ 30.00

 

DUBBELBOER, B. - GEHEIM VERZET - R&T01469 - CAD$ 30.00

 

DYKSTRA, B.D. - KORTE GEDICHTEN - R&T01004 - CAD$ 30.00

 

EDELKOORT, A.H. - PIONIERS VAN HET GELOOF:AARTSVADERS - - CAD$ 15.00

 

EDELKOORT, A.H. - PREDIKING VAN HET BOEK DANIEL - - CAD$ 8.00

 

EEN OUD EVANGELIST - 'S LEVENS WISSELINGEN - R&T01032 - CAD$ 45.00

 

ELLERT, G. - MICHEL ANGELO - Roman Nederlands - - CAD$ 20.00

 

ELZENGA, G. - CALVIJN'S INSITITUTIE / GODSDIENST - - CAD$ 10.00

 

ELZENGA, G. - VERKLARING VAN DEN HEIDEL. CATECHIS - - CAD$ 12.00

 

ELZENGA, G. - VERKLARING VH KORT BEGRIP CHRIST.RE - R&T00861 - CAD$ 45.00

 

ELZENGA, G. - ZESTIEN LEERREDENEN - - CAD$ 10.00

 

FABER/MEYERINK/TRIMP - SCHAT VAN CHRISTUS' BRUID - R&T01829 - CAD$ 30.00

 

FEENSTRA, H.J.J. - WAS ABRAHAM GEREFORMEERD? - - CAD$ 6.00

 

FEENSTRA, H.J.J. - WEES WIJS MET DE WIJSHEID! - - CAD$ 6.00

 

FEENSTRA, J.G. - DORDTSE LEERREGELS, FEENSTRA, J. - 3255-4 - CAD$ 25.00

 

FEENSTRA, J.G. - EIGENDOM DES HEREN - HEIDEL. CATECH - - CAD$ 10.00

 

FEENSTRA, J.G. - LEER EN LEVEN - DOGMATISCH LEESBOEK - - CAD$ 25.00

 

FEENSTRA, J.G. - ONZE GELOOFSBELIJDENIS - - CAD$ 18.00

 

FERINGA, J.H. - HEIDELBERSCHE CATECHISMUS - LEERRED - - CAD$ 25.00

 

FERNHOUT, J.G. - PSYCHOTERAPEUTISCHE ZIELSZORG - - CAD$ 14.00

 

FERNHOUT, K. - LEER DER UITVERKIEZING - - CAD$ 10.00

 

FIDES QUADRAT INTELL - LUSTRUMALMANAK 1989 - - CAD$ 8.00

 

FIJNVANDRAAT, J.G. - JEHOVAH'S GETUIGE: MAG IK OOK WAT Z - - CAD$ 10.00

 

FOLKERTS, F. - FUNDAMENT, HET (RINGBINDER) - - CAD$ 12.00

 

FORBATH, PETER - WOUD DER SCHADUWEN, HET - - CAD$ 12.00

 

FRANCKE, JOH. - INZICHT EN INZET - - CAD$ 14.00

 

FRANCKE, JOH. - VEELKOPPIGE MONSTERS - - CAD$ 10.00

 

FRANKE, S. - FRIDA OP SUMATRA - R&T00836 - CAD$ 30.00

 

FRANSSEN/VANZWIJNDRE - STAATSINRICHTING VAN NEDERLAND - - CAD$ 22.00

 

GARDI, RENE - BLAUWE SLUIER RODE TENTEN - - CAD$ 15.00

 

GAUW, TONNY - CHOPIN - COMPONIST - - CAD$ 10.00

 

GEELHOED, J. - HERMAN BAVINCK - R&T01828 - CAD$ 45.00

 

GEELHOED, J. - KUIPER BLIES VERZAMELEN - R&T01823 - CAD$ 30.00

 

GEESINK, W. - GEREFORMEERDE ETHIEK DEEL 1 EN 2 - R&T00969 - CAD$ 60.00

 

GEESINK, W. - VAN S'HEREN ORDINANTIEN 4 DELEN - - CAD$ 40.00

 

GEESINK, W. - VAN S'HEREN ORDINANTIEN DEEL 1 - R&T00966 - CAD$ 15.00

 

GEESINK, W. - VAN S'HEREN ORDINANTIEN DEEL 2 - R&T00967 - CAD$ 15.00

 

GEESINK, W. - VAN S'HEREN ORDINANTIEN INLEIDING - R&T00964 - CAD$ 45.00

 

GEESINK, W. - VAN'S HEEREN ORDINANTIEN (SET OF 4) - - CAD$ 60.00

 

GERAEDTS, HENRI - BELA BARTOK - COMPONIST - - CAD$ 10.00

 

GEUSEBROEK, J.C. - TERUG NAAR DE WAARHEID! - R&T01814 - CAD$ 45.00

 

GIDEON - ZANGBOEK GIDEON - R&T00867 - CAD$ 15.00

 

GISEN/RIDDERBOS - BEKNOPT COMMENTAAR OP DE BIJBEL NV - NIEUWE VERTALING - CAD$ 14.00

 

GISPEN, W.H. - COMMENTAAR OT: LEVITICUS - - CAD$ 20.00

 

GISPEN, W.H. - GELOOFSBELIJDENIS - - CAD$ 12.00

 

GISPEN, W.H. - KORTE VERKLARING - EXODUS VOL. 1 - - CAD$ 10.00

 

GISPEN, W.H. - KORTE VERKLARING - EXODUS VOL. 2 - - CAD$ 10.00

 

GISPEN, W.H. - KORTE VERKLARING - KONINGEN VOL. 4 - - CAD$ 10.00

 

GISPEN, W.H. - KORTE VERKLARING - SPREUKEN 2 - SPREUKEN 16-31 - CAD$ 10.00

 

GISPEN, W.H. - WET EN GENADE - - CAD$ 15.00

 

GKN - ACTA DER GENEREALE SYNODE 1927 - - CAD$ 20.00

 

GKN - BESLUITEN VAN DE CLASSE VAN GERE.KE - - CAD$ 8.00

 

GKN - GEREFORMEERD KERKBOEK - 1984 - CAD$ 10.00

 

GKN - HEIDELBERGSE CATECHISMUS HEDENDAAGS - - CAD$ 6.00

 

GKN - RAPPORTEN BIJ DE SYNODE 1923 - - CAD$ 15.00

 

GKN - VAN CREDO TOT AMEN - - CAD$ 8.00

 

GKNS - ACTA VAN DE GENERALE SYNODE 1946 - - CAD$ 15.00

 

GKNS - TWEEDE OFFICIEUZE UITGAVE VAN HERZI - - CAD$ 6.00

 

GOEDHART, G.L. - GESPREK BESPROKEN - - CAD$ 8.00

 

GOSLINGA / TOM - PARAPHRASE 34-39 NAHUM t/m MALEACHI - - CAD$ 12.00

 

GOSLINGA, A. - BRIEFWISSELING VAN GROEN & KUYPER - - CAD$ 25.00

 

GOSLINGA, C.J. - KORTE VERKLARING - JOZUA - - CAD$ 10.00

 

GOSLINGA, C.J. - KORTE VERKLARING - RICHTEREN 1 - - CAD$ 10.00

 

GOSLINGA, C.J. - KORTE VERKLARING - RICHTEREN 2&RUTH - - CAD$ 10.00

 

GOSLINGA, C.J. - KORTE VERKLARING - SAMUEL DEEL 1 - - CAD$ 10.00

 

GOSLINGA, C.J. - KORTE VERKLARING - SAMUEL DEEL 2 - - CAD$ 10.00

 

GOSLINGA, C.J. - PARAPHRASE 34-36 NAH, HAB., ZEPH. - - CAD$ 8.00

 

GOUMAZ, LOUIS - AMBT BIJ CALVIJN - - CAD$ 14.00

 

GRASHUIS, G.J. - ZIELSBESCHRIJVING - 10DE AUGUSTINUS - - CAD$ 10.00

 

GRATEMA, A./BOLDINGH - ONZE LETTERKUNDE DEEL 1, 2 EN 3 - R&T01114 - CAD$ 30.00

 

GREIJDANUS, AALDERS, - KORTE VERKLARING - COMPLETE (-PSALM - KORTE VERKLARING - CAD$250.00

 

GREIJDANUS, S. - BIZONDERE CANONIEK NIEUWE TESTAMENT - 2 DELEN - CAD$ 20.00

 

GREIJDANUS, S. - HEILIGE GESCHIEDENIS - R&T01797 - CAD$ 20.00

 

GREIJDANUS, S. - KORTE VERKLARING - 1 & 2 PETRUS - - CAD$ 10.00

 

GREIJDANUS, S. - KORTE VERKLARING - 1,2,3 JOHANNES - - CAD$ 10.00

 

GREIJDANUS, S. - KORTE VERKLARING - EPHEZE/FILLIPENZ - - CAD$ 10.00

 

GREIJDANUS, S. - KORTE VERKLARING - GALATEN - - CAD$ 10.00

 

GREIJDANUS, S. - KORTE VERKLARING - LUKAS DEEL 1 - - CAD$ 10.00

 

GREIJDANUS, S. - KORTE VERKLARING - LUKAS DEEL 2 - - CAD$ 10.00

 

GREIJDANUS, S. - KORTE VERKLARING - OPENBARING - - CAD$ 20.00

 

GREIJDANUS, S. - OPENBARING, KOMMENTAAR OP HET NT - - CAD$ 25.00

 

GREIJDANUS, S. - SCHRIFTBEGINSELEN TER SCHRIFTVERKLA - - CAD$ 20.00

 

GREIJDANUS, S. - SCHRIFTBEGINSELEN VAN KERKRECHT - - CAD$ 6.00

 

GREIJDANUS, S. - WEZEN VAN HET CALVINISME - - CAD$ 8.00

 

GREITEMANN, N. - OOSTENRIJK - GREITEMANN - - CAD$ 14.00

 

GROEN VAN PRINSTERER - ANTI-REVOLUTIONNAIRE EN CONF.PARTIJ - - CAD$ 18.00

 

GROEN VAN PRINSTERER - ONGELOOF EN REVOLUTIE - - CAD$ 18.00

 

GROEN VAN PRINSTERER - VRIJEHID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP - - CAD$ 10.00

 

GROEN, J. - NIET DOOR KRACHT-DOOR MIJN GEEST - R&T01866 - CAD$ 30.00

 

GROSHEIDE / DEN HART - GESCHIEDENIS DER KERK 2 - - CAD$ 18.00

 

GROSHEIDE / DEN HART - GESCHIEDENIS DER KERK 3 - - CAD$ 18.00

 

GROSHEIDE, F.W. - 1 KORINTHE, COMMENTAAR OP HET NT - - CAD$ 30.00

 

GROSHEIDE, F.W. - COMMENTAAR NT: 1 KORINTHE - - CAD$ 20.00

 

GROSHEIDE, F.W. - COMMENTAAR NT: 2 KORINTHE - - CAD$ 20.00

 

GROSHEIDE, F.W. - COMMENTAAR NT: MATTHEUS - - CAD$ 20.00

 

GROSHEIDE, F.W. - HANDELINGEN DEEL 2, KOMMENTAAR/NT - - CAD$ 25.00

 

GROSHEIDE, F.W. - HEBREEEN & JAKOBUS, COMMENTAAR /NT - - CAD$ 25.00

 

GROSHEIDE, F.W. - JOHANNES 2 DELEN, KOMENTAAR NT - - CAD$ 30.00

 

GROSHEIDE, F.W. - KORTE VERKLARING - 1 KORINTHE - - CAD$ 10.00

 

GROSHEIDE, F.W. - KORTE VERKLARING - 2 KORINTHE - - CAD$ 10.00

 

GROSHEIDE, F.W. - KORTE VERKLARING - HANDELINGEN VOL1 - - CAD$ 10.00

 

GROSHEIDE, F.W. - KORTE VERKLARING - HANDELINGEN VOL2 - - CAD$ 10.00

 

GROSHEIDE, F.W. - KORTE VERKLARING - HEBREEN - - CAD$ 10.00

 

GROSHEIDE, F.W. - MATTHEUS, COMMENTAAR OP HET NT - - CAD$ 30.00

 

GROSHEIDE/GREIJDANUS - KORTE VERKLARING - JACOBUS / JUDAS - - CAD$ 10.00

 

GRUTTER, D. - IN GODS ARENA - HEBREEEN 11 - - CAD$ 6.00

 

GRUTTER, D. - SAMEN OP WEG NAAR DE BRUILOFT - - CAD$ 12.00

 

GUARDIAN PUBLISHING - MENSEN IN CANADA - GUARDIAN PUBLSHI - - CAD$ 10.00

 

GUNDEL, EMMA - ELKE OP DE ZONNEHOF - GUNDEL - - CAD$ 12.00

 

GUNNING, J.H. - PROFEETEN IN ISRAEL - - CAD$ 10.00

 

 

 

HOME

What's New

Products

 

Special Package Sets at 15-20% discount

 

Send mail to orders@inhpubl.net with questions or comments about this web site.
Last modified: December 6, 2017