Inheritance Publications header

Inheritance Publications (Church Music & Records)

3317 Twp Rd 624
County of Barrhead, Alberta
T0G 1R1 Canada

PO Box 366
Pella, Iowa
50219 U.S.A.
 

Tel. 780-674-3949

 

All prices are in U.S. currency.

 

This website needs to be updated!

Please click on

www.inhpubl.net/ip/ip.htm

for our current

MAIN WEBSITE

 

For new books click on

http://www.inhpubl.net/ip/New.htm

 

For our "No Greater Joy" newsletters click on

http://www.inhpubl.net/ip/ngj.htm

 

 

  Home      

Wholesale Customers: Please send orders by email.

.

 
 
 

No. 19, December 2013 Nederlandse Editie

Beste Familie en Vrienden,

Het is weer de tijd van het jaar om een brief rond te sturen. In February 2012 is er een brief geschreven en hebben we foto’s gedrukt, maar we hebben ze nooit weg gestuurd. Daarom sturen we nu foto’s mee van vorig jaar. We bieden ons excuus daar voor aan, maar als jullie de brief van vorig jaar nog willen lezen kan dat op onze website als HTM, PDF en ebook! Kijk op: http://www.inhpubl.net/ntanhome.htm .

En nu zal ik, Katriena, even de pen op nemen. Het is weer een druk jaar geweest, met een heleboel reizen en visite. Omdat we de brief van vorig jaar niet hebben gestuurd moet ik maar een stuk terug gaan. Zoals sommigen van jullie waarschijnlijk weten is Paulina in Oktober, 2012, naar de Friz familie in Indiana, V.S. gegaan die gezegend zijn met de geboorte van een gezonde drieling. Hun gezin ging dus van 6 tot 9 kinderen. Paulina is er drie maand geweest, huis schoon houden, school doen met de kinderen en van alles wat nog meer nodig was, terwijl ze ook nog druk bezig was met "thuis-werk". Ik moest voor haar overnemen in de shop maar was blij dat ik haar kon e-mailen of bellen als ik een vraag had :-). In December zijn Roelf Kars en ik naar vrienden gegaan in Telkwa, B.C. We zijn er een beetje meer dan twee week geweest. Toen we terug kwamen was het tijd om het kinderkoor/familie concert te orginiseren. Paulina kwam eind Januari thuis en was meteen zo druk dat ik denk dat ze niet veel tijd had om echt "thuis te komen." Het is maar goed dat ze veel kan hebben, want ze heeft het meeste van het concert georganiseerd, ook al was haar muziek (haar laptop) verloren op het vliegveld. Een belofte van, "u krijgt het binnen 24 uur terug" is een week geworden. Twee dagen na het concert waren Roelf Kars en ik weer op reis, deze keer naar het zuid-oosten, naar Indiana, V.S. Nu was het mijn beurt om drie maand bij de Friz’s te helpen. Roelf Kars bracht mij met de truck want ik kon niet zo maar over de grens vliegen omdat ik nog maar 16 was. Het was een goeie ervaring en zo leuk om drie babies te hebben, ook al was het soms wel erg druk. In die drie maand hebben we op twee homeschool conferenties boeken verkocht. Een week voordat ik wegging, in Mei, is Roelf Kars zijn derde V.S. conferentie tour begonnen.

Lodewyk, Mommy, en Michael

Twee week daarvoor zijn mijn ouders, samen met Juliana, Maria, Michael, Lodewyk, Hannah en Marnix ook op een V.S. tour vertrokken. Terwijl Roelf Kars meer naar het oosten ging waren zij meer in het westen. Pake en Oma hadden aangeboden tien uur te rijden om mij terug naar Canada te nemen. Ik ben drie week bij hun in Ontario geweest en kon Oma’s verjaardag met haar vieren. Toen ben ik naar huis gevlogen. Nou, het was zo fijn om thuis te zijn, ook al was het haast niet thuis omdat het huis leeg was met alleen Paulina en Hinne thuis. Maar het was toch thuis. We zijn anderhalve week samen thuis geweest, en toen zijn Paulina en ik naar het zuiden van B.C. gereden om naar een conferentie te gaan. Hinne bleef bij zijn vriend Ian Van Assen en door regelmatig naar huis te fietsen en met hulp van Uncle Peter & Aunty Margaret hebben ze samen de beesten en het bedrijf aan’t werk gehouden. Na de B.C. conferentie zijn Paulina en ik naar Puyallup, Washington, V.S. gegaan voor een conferentie. Toen zijn we naar de Wikkerink’s in Telkwa (in het noorden van B.C.) gegaan. Terwijl wij daar een week waren zijn mijn ouders met de 6 jongste kinderen thuis gekomen. Op 22 Juni, ongeveer een uur na dat ze thuis kwamen is onze plaatselijke winkel (Neerlandia Coop, Home & Farm Centre) verbrand, doordat de electrische kabels waren geraakt door weerlicht in een onweersbui. Het was een schok en er is een nieuw gebouw in aanbouw. Ongeveer een week later is Roelf Kars ook thuis gekomen. De hele familie was eindelijk weer bij elkaar. Maar niet lang. Een week later zijn Paulina, Roelf Kars, Hinne en Juliana naar een Gereformeerd strijkorkest kamp gegaan in de Fraser Valley, B.C. Ze waren bijna twee weken weg. Toen ze weg waren kregen we een prachtige kalfje van onze koe, Rieneke. Iedereen was erg in zijn schik. Het kalfje heet Rozemarie. De morgen na dat de strijkspelers terug kwamen ben ik weg gegaan om weer bij de Wikkerink’s op bezoek te gaan. Mammy zegt dat ik jullie moet vertellen dat er daar een speciale aantrekkingskracht is! (foto’s op de web!) Ik was een week weg en toen waren we eindelijk allemaal thuis voor een poosje. Maar de herfst kwam en dat betekent: oogsten. Roelf Kars was al gauw druk bezig met combinen, maaien, en graan en canola vervoeren, enz. voor Uncle Peter Van Assen. Paulina en ik gingen om de beurt een 4 jarig jongetje verzorgen terwijl zijn ouders ook aan ‘t oogsten waren.

Juliana, onze geitenmeisje

Onze oogst thuis was ook in volle gang dus ik was jam en appelmoes aan het maken. Ik had al frambozen en saskatoons in de wek. Twee elementen op ons fornuis deden het niet meer, maar gelukkig waren we al bijna klaar met het wekken. We kregen het af en toen was het al weer bijna tijd voor muziek les en school werk. In September hebben we twee fijne weken met Pake en Oma en twee nichten van Ontario gehad. In Oktober heeft Paulina vakantie genomen en is naar de Friz’s gegaan voor de eerste verjaardag van de drieling. Twee en een halve week nadat ze thuis kwam is ze weer weg gegaan, deze keer naar Nederland!

Paulina in de Oude Kerk, Amsterdam

Ze is daar zes weken. Ze neemt orgel en piano les, speelt de grote pijporgels, gaat naar veel concerten, bezoekt familie en vrienden, en ontmoet veel mensen op weg. Ze heeft er een heleboel plezier. Vorige week zijn Roelf Kars en Hinne ook vertrokken om vier weken naar Brazilië te gaan.

 

Onze neef Jonathan Chase gaat trouwen op 20 December, D.V., en zij zijn twee van de weinige familieleden uit Canada en Amerika die er zullen zijn. We horen niet veel van ze maar ze waren door het dolle heen voor ze weg gingen . . . dus ik denk dat ze wel een heel fijne tijd hebben. Ze zijn wel wat later aan gekomen omdat er 10 duimen (25 cm) sneeuw is gevallen voor ze weggingen, en een van de motoren van het vliegtuig wou niet starten, dus moesten ze elf uur later met een ander vliegtuig reizen. Nou, ze zijn er nu tenminste zijn. Zo de Heere wil zijn we allemaal thuis voor het Nieuw Jaar’s feest, want Paulina hoopt op 27 December en de jongens op 31 December thuis te komen. Dat zal een feest zijn hoor!

Met hartelijke groeten,

Roelof & Theresa Janssen

Paulina, Roelf Kars, Katriena, Hinne, Juliana, Maria, Michael, Lodewyk, Hannah en Marnix.

Lodewyk: 1 feit + 1 feit = kreativiteit.

Feit 1 = we hebben ongeveer 64 centimeter sneeuw op het dak van de shop.

Feit 2 = we hebben een DVD bekeken over het bouwen van de spoorlijn in Canada. Er waren mannen die dan bergen beklommen om het land te verkennen.

Met een lange stok in elke hand stapt Lodewyk heel parmantig heen en weer over het besneeuwde dak van de shop. In zijn gedachten, berg op en berg af.

 

 

Swimming in the Pembina River: Juliana, Katriena, Maria, Hinne, Roelf Kars, Michael.

Zwemmen in de Pembina Rivier: Juliana, Katriena, Maria, Hinne, Roelf Kars, Michael.

 

Even Dromadaries love Roelf Kars!

Zelfs Dromadaries houden van Roelf Kars!

 

Darren and Katriena, June 2013

Darren en Katriena, Juni 2013

 

Marnix, three years old.

Marnix, drie jaar oud.

 

All in blue. Lodewyk, Mammy, and Michael.

Alemaal blauw! Lodewyk, Mammy en Michael.

 

Picking apples for apple sauce. Lodewyk, Michael, Marnix and Hannah.

Appel's plukken voor de appelmoes. Lodewyk, Michael, Marnix en Hannah.

 

Marnix, doing his share of picking apples. What a big boy!

Marnix, ook zijn deel aan het doen van het plukken. Wat een grote jongen!

 

Lodewyk.

 

Juliana, the goat girl.

Juliana, de geiten meid.

 

Lodewyk, loving the goats to bits, and wondering why they run away, hold on tight!

Lodewyk, houd zo veel van de geiten, en vraagd zich af waarom ze altijd weg hollen, goed vast houden!

 

Michael and his best friend!

Michael en zijn liefste vriend!

 

Hannah and Marnix, what a familiar sight, church time, and if you don't behave, you get taken out and spanked!

Hannah en Marnix. Wat een bekend gezicht, het is kerk tijd, en als je niet goed luistert wordt je er uit gedragen en krijg je een pak ransel!

 

Daddy and Hinne trying out the picnic bench that Hinne made.

Daddy en Hinne, even de nieuwe picnic tafel uit proberen.

 

Everyone loves going out to the field to see and join Roelf Kars on the tractor. Climbing on the tractor is fun too, right Michael? Roelf Kars, cousin Rebekkah, Juliana, cousin Julia and Michael on top.

Iedereen houdt er van om bij Roelf Kars te gaan kijken en een ritje op de traktor krijgen. Er op klimmen is ook leuk, he Michael? Roelf Kars, nicht Rebekkah, Juliana, nicht Julia en Michael er op.

 

Mammy, still a farmer at heart. Looks rather cozy though!

Mammy, nog steeds boeren bloed. Lijkt wel gezellig!

 

Daddy and Mammy's anniversarry flowers from everyone. Back row: Hinne, Roelf Kars. Middle Row, cousin Julia with Marnix, Paulina, Mammy, Daddy, Katriena, Juliana. Front row: Michael, Hannah, Lodewyk, cousin Rebekkah, Maria.

Daddy en Mammy's huwelijks bloemen van iedereen. Achterin: Hinne, Roelf Kars. Middel: nicht Julia met Marnix, Paulina, Mammy, Daddy, Katriena, Juliana. Vooraan: Michael, Hannah, Lodewyk, nicht Rebekkah, Maria.

 

Ladies night out at church. Make sure you wear a hat. The girls went all out and dressed Paulina up as western star Annie Oakley.

Vrouwen avond uit van de kerk. Zorg er voor dat je een hoed draagt. De meisjes zijn een stap verder gegaan en hebben Paulina als wilde west star Annie Oakley gekleed.

 

Marnix addores big brother Hinne. They are the perfect match.

Marnix houdt zo van grote broer Hinne. Ze passen heel goed bij elkaar.

 

Hannah wanted a swim too so big sister had to take her. This was Daddy's birthday boating trip on the Pembina River. No swimming trunks? Oh well, Roelf Kars will voluntarily pull you in the water, ready or not, clothes and all. What fun.

Hannah wou ook zwemmen dus grote zus moest haar helpen. Varen op de Pembina Rivier voor Daddy's verjaardag. Geen zwem pak? Geeft niks hoor, Roelf Kars trekt je er heel vrijwillig in, klaar of niet, kleeren en al. Wat een pret.

 

Click here om terug te gaan naar de / To go back to the New Ter Aard News home page

Scout

Thank you for your prompt service. My 13yr old and 10yr old sons enjoyed the first 3 books immensely (Scout). I just read "Secret of the Swamp" for the 3rd time to my 10yr old. He can't get enough of Scout. Thanks again, L.C.